Aescap Life Sciences & Aescap Genetics

Met meer dan 30 jaar ervaring op het gebied van investeringen in de biotech/life sciences markt, biedt Aescap investeerders de mogelijkheid om te beleggen in toekomstige winnaars in deze sector. Een investering in het Aescap Life Sciences of Aescap Genetics fonds biedt niet alleen kans op een goed rendement, maar maakt tevens de ontwikkeling van betere behandelingen mogelijk van ziekten die nu nog onvoldoende behandelbaar zijn zoals ALS, Alzheimer, Artritis, Kanker, MS, Obesitas, Parkinson en vele andere aandoeningen. Onze life sciences/biotech fondsen investeren ieder in een gefocust portfolio van circa 20 bedrijven, voornamelijk in Europa en de VS.

Aescap Life Sciences

Het Aescap Life Sciences Fonds belegt sinds maart 2016 in snelgroeiende Life Sciences bedrijven. De doelstelling van dit actief beheerde fonds is het behalen van een gemiddeld jaarlijks netto rendement (na aftrek van kosten) van 20% voor de middellange termijn (4-5 jaar). 

Het portfolio bestaat uit circa 20 bedrijven die medicijnen ontwikkelen voor meer dan 100 ziekten. Er is een goede balans tussen grote en kleine bedrijven met medicijnen in verschillende ontwikkelingsfases. Voornamelijk in Europa en de VS. Dit ook om het risico zo laag mogelijk te kunnen houden. 

Lees hier meer over onze beleggingsstrategie 

Voor vermogensbeheerders geldt er geen minimum investeringsbedrag, maar het minimumbedrag per storting dient EUR 10.000,- te zijn. Investeerders kunnen tweemaal per maand in- en uittreden.  

Het fonds identificeert een aantal risico’s voor investeerders: 

  • Liquiditeitsrisico: het kan voorkomen dat een door een ingenomen positie niet tijdig tegen een redelijke prijs kan worden geliquideerd vanwege gebrek aan liquiditeit (onvoldoende vraag) in de markt.  
  • Sectorrisico: het fonds investeert in een sector die gekenmerkt wordt door een hoge beweeglijkheid waarbij een actieve beleggingsaanpak zeer belangrijk is. Dit kan een positieve of negatieve impact hebben op de waarde van het fonds.  
  • Valutarisico: het fonds dekt valutaposities in beginsel niet af. Beleggingen anders dan in euro’s kunnen hierdoor fluctuaties in de netto vermogenswaarde van het fonds, zowel positief als negatief, veroorzaken  

Voor het overzicht van geïdentificeerde risico’s verwijzen we naar de prospectus.

ISIN Code Aescap Life Sciences: NL0012343958

Bloomberg: AESCAPI NA Equity

Aescap Genetics Fonds

Aescap Genetics is ons tweede biotech/life sciences beleggingsfonds, gestart in januari 2022. Onder Genetics geneesmiddelen verstaan we RNA, gen- en celtherapie. Deze geneesmiddelen pakken de oorzaak van een ziekte aan in plaats van de symptomen te bestrijden. Dat is een groot voordeel. Zo kunnen zowel betere geneesmiddelen worden ontwikkeld als ook geneesmiddelen voor ziektes waarvoor momenteel nog geen behandeling beschikbaar is.

Het Aescap Genetics fonds biedt investeerders de mogelijkheid om te beleggen in met zorg geselecteerde innovatieve genetics bedrijven. Een investering in het fonds stelt u niet alleen in staat een goed financieel rendement te maken, maar maakt tevens de ontwikkeling van (betere) medicijnen mogelijk voor ziekten als ALS, Alzheimer’s, COPD, Diabetes, Kanker, Parkinson’s en vele anderen. Er zijn momenteel zo’n 125 beursgenoteerde biotech bedrijven die reeds 50 Genetics geneesmiddelen op de markt hebben en er zijn er bijna 900 die reeds in mensen worden getest. En dat aantal neemt heel snel toe. 

Strategie

Het Aescap Genetics biotech beleggingsfonds heeft 15 à 20 beursgenoteerde bedrijven in portfolio die het potentieel hebben binnen 3-4 jaar minimaal in waarde te verdubbelen. Dit is een actief beheerd fonds, het wordt niet beheerd op basis van een benchmark index. Om het investeringsrisico zo laag mogelijk te houden, spreidt het fonds zijn portfolio over uiteenlopende ziektebeelden, diverse ontwikkelingsfases van bedrijven en verschillende geografische gebieden. Het investment team van Aescap heeft meer dan 30 jaar ervaring met investeren in de Life Sciences markt en investeert ook zelf volop in dit fonds. Net als in Aescap Life Sciences. Uitgebreide informatie over de beleggingsstrategie van Aescap vindt u hier.

Het minimaal in Aescap Genetics te investeren bedrag bedraagt € 100.000,-. Voor vermogensbeheerders geldt er een minimum van € 10.000,- per storting (dit kan echter over meerdere investeerders verdeeld worden). Investeerders kunnen wekelijks in en/of uit het fonds stappen.  

Meer informatie over het Aescap Genetics Fonds

ISIN Code Aescap Genetics: NL0015000PS9

Bloomberg: AESCGEI NA Equity

Fondsen