Duurzaamheid

Al vanaf de oprichting heeft Aescap met ESG-factoren (Environmental, Social & Governance) rekening gehouden bij het analyseren van de invloed op duurzaamheid van bedrijven in het portfolio en potentiële nieuwe investeringen. Door dit steeds te doen, streeft Aescap er naar om bedrijven in onze sector te stimuleren om te handelen met het welzijn van mensen en onze planeet in gedachten. Het fonds focust met zijn investeringen op bedrijven die behandelingen ontwikkelen die gericht zijn op het verbeteren van de kwaliteit van leven van patiënten en de maatschappij als geheel ten goede komen.

ESG bij Aescap

Aescap benadert ESG-factoren op twee manieren. Ten eerste worden duurzaamheidsrisico’s gemonitord volgens de ‘Materiality Map’ van de Sustainability Accounting Standards Board (SASB) om risico’s te signaleren die van belang zijn in de life sciences sector. Ten tweede bevordert Aescap sociale kenmerken in overeenstemming met artikel 8 van de EU Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). Beide benaderingen worden hieronder in meer detail uitgewerkt.

Duurzaamheidsrisico’s

In de economische sector Biotechnology & Pharmaceuticals waar het fonds zich op richt worden de volgende duurzaamheidsrisico’s geacht van belang te zijn voor investeerders als Aescap:

 • Veiligheid en kwaliteit van klinische trials en hun participanten
 • Toegang tot, betaalbaarheid en prijsstelling van medicijnen
 • Medicatieveiligheid, gebreken, inadequate openbaarmaking van risico’s bij preklinische en klinische studies
 • Follow-up en ondersteuning van patiënten bij producten in studieverband en na het op de markt brengen daarvan
 • Ethiek bij marketing richting medisch specialisten en patiënten
 • Aannamebeleid van personeel, diversiteit en inclusie
 • Kwaliteit en veiligheid van voorraadketen beheer
 • Excessieve prijsstelling en concurrentievervalsing

Deze risico’s worden continu gemonitord door betrokkenheid bij de bedrijven in het portfolio en door analyse van gegevens die hetzij openbaar beschikbaar zijn, hetzij aan het fonds beschikbaar worden gesteld. Het is niet te verwachten dat zich vaak belangrijke veranderingen in de afzonderlijke duurzaamheidsrisico’s van een investering voordoen.

Meten van sociale kenmerken

De investeringen van het fonds dragen bij aan de ontwikkeling, productie en distributie van medicijnen wereldwijd. Het fonds investeert in bedrijven die innovatieve behandelingen ontwikkelen, vaak voor ziekten waarvoor tot dan toe geen behandeling bestond. Aescap bevordert goede voorbeelden in de sector door betrokken te zijn bij het management van bedrijven. Het fonds rapporteert jaarlijks over de volgende aspecten:

 • Het percentage van geïnvesteerde bedrijven die onderzoek doen naar of medicijnen ontwikkelen of produceren voor ziektes met een hoge onvervulde medische behoefte.
 • Percentage van geïnvesteerde bedrijven die onderzoek doen naar of medicijnen ontwikkelen of produceren voor zeldzame ziektes
 • Vooruitgang

Aanvullend hierop monitort Aescap in hoeverre hun portfolio bedrijven en potentiële nieuwe investeringen in lijn zijn met met sociale kenmerken, op basis van de exclusie-, inclusie- en betrokkenheidscriteria hieronder:

ESG