Strategie

De Aescap fondsen hebben gefocuste portefeuilles van elk ongeveer 20 bedrijven, om een ​​outperformance van onze benchmark, de Nasdaq Biotech Index (NBI), mogelijk te maken. Beleggingsbeslissingen zijn gebaseerd op gedegen onderzoek, fundamentele analyses en geavanceerde modellen om op basis van de berekening van de netto contante waarde (NPV) de waardering van bedrijven te bepalen. In de biotechsector omvat een dergelijke analyse vooral de productportfolio, octrooibescherming, productontwikkelingsrisico’s, markttoegangsbarrières, concurrentie en de verwachte marktontwikkeling.

Maar misschien nog wel belangrijker voor ons beslissingsproces zijn de inspanningen die we ondernemen om de sterke en zwakke punten van het management,  de teamdynamiek en hun kijk op de toekomst van het bedrijf en de markten die ze bedienen, te begrijpen.

Innovatieve Medicijnen

Wij geloven dat bedrijven echt een verschil kunnen maken als hun producten een bestaand probleem oplossen. We zoeken daarom actief naar bedrijven die baanbrekende medicijnen ontwikkelen op basis van goed gepatenteerde technologieën. We zijn het meest geïnteresseerd in medicijnen die ziekten behandelen waarvoor nog geen behandeling beschikbaar is en/of die de zorgkosten verlagen.

Uitmuntend management

Het succes van een onderneming wordt voor een belangrijk deel bepaald door het management. Onze ervaring leert dan ook dat een managementteam met de juiste eigenschappen altijd beter zal presteren dan de rest van de markt.

Om die reden zoeken wij naar uitmuntende, ambitieuze en heterogene managementteams met een goed track-record en een duidelijke visie op de toekomst van het bedrijf en de markt waarin ze actief zijn.

Serieuze groeibedrijven

De twee Aescap fondsen Aescap Life Sciences en Aescap Genetics investeren in bedrijven die veelal een brede productportfolio hebben. Veel biotech bedrijven hebben een of meerdere technologieplatformen. Wij zijn er een voorstander van indien bedrijven delen van deze technologie uitlicenseren voor de ontwikkeling van medicijnen binnen ziektegebieden die niet tot hun kernactiviteit behoren. Dit biedt extra inkomsten en tegelijkertijd het risicoprofiel van het bedrijf.

Diversificeren binnen onze focus

Wij focussen ons op de life sciences markt met een voorkeur voor de zeer gespecialiseerde biotech markt. Dit is voor ons een markt die wij goed kennen en begrijpen. Op basis van de decennialange ervaring van ons team in deze sector. Onze kennis en ervaring stelt ons in staat onze bedrijfsportefeuilles te diversificeren over uiteenlopende ziektes, ontwikkelingsfases van bedrijven en geografieën. Dit met als doel om de performance van het fonds te maximaliseren en het risicoprofiel te beperken.

Ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijven die aan onze strenge selectiecriteria voldoen en een significante onderwaardering (>40%) hebben ten opzichte van hun intrinsieke waarde, komen in aanmerking om opgenomen te worden in onze zogenaamde ‘working universe’ van 60 bedrijven. Deze bedrijven selecteren wij uit een pool van circa 1000 biotech ondernemingen die genoteerd staan aan de Europese en Amerikaanse beurzen. Wij hebben aangetoond consistent de markt te kunnen verslaan door alleen te investeren in deze ondergewaardeerde bedrijven met gebruikmaking van een principiële en actieve koop- en verkoopdiscipline.

Koop- en verkoopdiscipline

Naast een continue zoektocht naar ondergewaardeerde en goed geleide, innovatieve groeibedrijven bestaat een groot deel van ons werk uit het monitoren van de bedrijven in onze ‘working universe’ en onze portfolio in het bijzonder. Wij investeren alleen in bedrijven die voldoen aan de door ons berekende maximale instapprijs en verkopen onze bedrijven zodra hun aandelenkoers de door ons berekende verkoopprijs nadert. Wanneer een bedrijf een materiële verandering ondergaat, wordt deze in- en verkoopprijs opnieuw vastgesteld. Onze actieve en gedisciplineerde koop- en verkoopstrategie stelt ons in staat puur rationele, zogenaamde ‘high conviction’, beslissingen te nemen. Ook, en misschien wel juist, in situaties waarin een bedrijf door de media de ‘diepte of hoogte in geschreven’ wordt.

Geconcentreerde portfolio

Wij concentreren ons op het vinden van toekomstige outperformers met als doel om het rendement van de fondsen te maximaliseren. Wij kiezen daarbij bewust voor een geconcentreerde portefeuille van zo’n 20 ‘winners’ in plaats van spreiding over een groot aantal ondernemingen. Onze geconcentreerde portefeuille zorgt ervoor dat door enkel de beste en serieus-ondergewaardeerde bedrijven te kiezen, wij de markt structureel en significant kunnen outperformen. Daarnaast stelt deze focus ons in de gelegenheid de ontwikkelingen van alle bedrijven uit onze portefeuille continue en nauwkeurig te volgen.

Wij investeren zelf volop mee

Een gedisciplineerde aanpak en trouw blijven aan onze investeringsprincipes zijn de fundamenten die tot een consistent en winstgevend model hebben geleid. Het vertrouwen in onze strategie wordt weerspiegeld door de betrokkenheid van onze teamleden: zij hebben inmiddels meer dan € 25 miljoen in de Aescap fondsen geïnvesteerd.

Strategie