Aescap Genetics Fonds

Beleggen in de geneesmiddelen van de toekomst

Het Aescap Genetics fonds bestaat sinds januari 2022. Dit open-end fonds belegt in beursgenoteerde biotechbedrijven die ‘next generation’ medicijnen ontwikkelen en op de markt brengen. Het is een nichefonds dat uitsluitend investeert in de snelgroeiende markt van geneesmiddelen op basis van RNA-, gen- en celtherapie. Het voordeel van Genetics-medicijnen is dat ze de oorzaak van ziektes aanpakken en niet enkel de symptomen. Er zijn al ca. 90 geneesmiddelen op basis van dergelijke technologieën op de markt. Veel daarvan behandelen ziektes waarvoor nog geen geneesmiddelen beschikbaar waren.

De biotechmarkt is een grote en snelgroeiende markt, gedreven door:

  • Wereldwijde vergrijzing.
  • Toegenomen vraag naar ‘westerse’ medicijnen in opkomende economieën.
  • Toenemende druk op de gezondheidszorg (kosten en personeel) die door nieuwe en betere medicijnen verlaagd kan worden.

Het Genetics fonds wordt beheerd door een ervaren beleggingsteam. Diverse leden van het team zijn al meer dan 30 jaar met veel succes actief in de biotechsector. Het fonds streeft naar een gemiddeld jaarlijks rendement (na aftrek van alle kosten) van minimaal 20% op de middellange termijn (4-5 jaar).

Een belegging in het fonds biedt niet alleen de kans op een aantrekkelijk rendement. Het draagt ook bij aan de ontwikkeling van verbeterde behandelingen voor ziekten met een aanzienlijke en nog onvervulde medische behoefte. Denk hierbij aan ALS, Alzheimer, artritis, kanker, MS, Parkinson en talloze andere aandoeningen.

Klik hier voor de Aescap Genetics brochure.

Beleggen in de Genetics winnaars

Er zijn ruim 125 beursgenoteerde Genetics-bedrijven die tot nu toe ca. 90 Genetics-medicijnen op de markt hebben gebracht. Op dit moment zijn er meer dan 2.000 geneesmiddelen in klinische ontwikkeling. 200 daarvan zitten in de laatste fase. Deze aantallen nemen snel toe. In ons gebalanceerde portfolio zitten rond de 20 bedrijven in verschillende ontwikkelingsfasen en geografische gebieden die zich op zeer diverse ziekten focussen. We selecteren deze bedrijven op hun groeipotentieel (toekomstig verdienvermogen), sterke pijplijn en beperkte risico’s (technologisch en financieel).

In onze aandelenselectie geven we de voorkeur aan bedrijven die zowel geneesmiddelen op de markt hebben als klinische studies voor nieuwe ziektes of medicijnen uitvoeren. We hebben een voorkeur voor bedrijven met een technologieplatform dat kan worden gebruikt voor de ontwikkeling van geneesmiddelen voor verschillende aandoeningen.

Deze bedrijven ontwikkelen niet alleen hun eigen medicijnen, maar bieden hun platform ook aan voor gebruik door andere ondernemingen die medicijnen ontwikkelen voor ziekten waar het bedrijf zelf geen interesse in heeft. Dit kan namelijk resulteren in aanzienlijke, zogenaamde ‘mijlpaalbetalingen’ en royalty’s. Dus extra inkomsten.

Waarom Aescap?

Aescap belegt sinds 2016 met succes in biotech. Ons Genetics fonds is het eerste Europese fonds dat puur investeert in beursgenoteerde Genetics-bedrijven. Het beleggingsteam, onder leiding van Portfolio Manager Patrick Krol, bestaat uit zeer ervaren professionals met verschillende achtergronden in beleggen en de gezondheidszorg.

Het doel van Aescap is om het rendement voor onze beleggers te maximaliseren door biotechbedrijven te selecteren die de medicijnen van de toekomst ontwikkelen, zonder daarbij grote risico’s te nemen. Op deze manier faciliteren we de ontwikkeling van medicijnen voor ziektes waarvoor op dit moment nog geen effectieve behandelingen bestaan.

We zijn transparant, bereikbaar en betrokken. Onze teamleden hebben zelf een bedrag van meer dan € 25 miljoen in de Aescap fondsen belegd. Heeft u vragen? Onze Portfolio Manager en Head of Investor Relations beantwoorden ze graag. U vindt onze contactgegevens hier.

Beleggingsstrategie – focus & discipline

Het Aescap Genetics fonds wordt actief beheerd en gebruikt geen benchmark. Het beleggingsteam selecteert bedrijven op basis van uitgebreide fundamentele analyse gecombineerd met intensieve interactie met het management van bedrijven en relevante experts zoals artsen, zorgverzekeraars en natuurlijk patiënten.

Daarnaast hanteert het fonds een stringente aan- en verkoopdiscipline. Biotechaandelen staan bekend om hun lage correlatie en hoge volatiliteit, veroorzaakt door media, macro-events en speculatieve kortetermijnbeleggers. Dat creëert een ideale omgeving voor een fondsbeheerder met ‘high conviction’ om te beleggen in ondergewaardeerde bedrijven met een grote verdiencapaciteit op middellange en lange termijn. Meer informatie over onze beleggingsstrategie.

RNA-, gen- en celtherapie

RNA-, gen- en celtherapie zijn genetics medicijnen. Deze innovatieve therapieën behandelen de oorzaak van ziektes die veroorzaakt worden door:

  • mutaties die vanaf de geboorte in de genen zitten of,
  • mutaties door factoren zoals de zon, luchtvervuiling, alcohol, etc.

Traditionele medicijnen kunnen soms wel de symptomen van deze ziektes behandelen, maar niet de oorzaak wegnemen. Genetics medicijnen kunnen dat wel. Met de komst van deze medicijnen kunnen we niet alleen betere geneesmiddelen maken maar ook behandelingen ontwikkelen voor ziektes waar nog geen medicijn voor beschikbaar is. Onderstaande artikelen geven meer inzicht in deze 3 technologieën

Verantwoord beleggen (ESG)

Het Aescap-beleggingsteam betrekt milieu-, sociale en governancefactoren (ESG) bij de analyse van de externe en interne aspecten van (potentiële) portfoliobedrijven. Wij willen hiermee ondernemingen in onze sector aanmoedigen om, net als wij, te handelen met het welzijn van mensen en onze planeet in gedachten. Het Genetics fonds belegt in bedrijven die behandelingen ontwikkelen die het leven van patiënten aanzienlijk verbeteren en de samenleving als geheel ten goede komen.

In maart 2021 introduceerde de EU de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). De SFDR heeft tot doel de informatieverstrekking aan eindbeleggers over de duurzaamheidseffecten van beleggingsbeleid en -beslissingen door financiële marktdeelnemers te verbeteren. Daarbij wordt een aantal regimes onderscheiden. Het Genetics fonds is een zogenaamde Artikel 8 fonds. Dit soort fondsen hebben tot doel ecologische of sociale aspecten te bevorderen. Bij de selectie van bedrijven wordt bijzondere aandacht besteed aan bedrijven die bijdragen aan het oplossen van een grote onvervulde medische behoefte. Meer informatie over ESG.

Hoe kunt u beleggen in het Aescap Genetics fonds?

Wilt u ook profiteren van wat ook door artsen en wetenschappers wordt gezien als ‘the next big thing’ in geneesmiddelen? We geven u graag alle nodige informatie. Telefonisch, via e-mail of persoonlijk. U bent van harte welkom om ons kantoor te bezoeken en de Portfolio Manager en Senior Analisten te ontmoeten. U vindt onze contactgegevens hier.

Het minimum te investeren bedrag is € 100.000. Voor vermogensbeheerders is het minimumbedrag per inleg € 10.000 (dit kan verdeeld worden over meerdere beleggers). Beleggers kunnen wekelijks in- en/of uitstappen. Meer informatie over hoe te beleggen.

Op verzoek van diverse beleggers hebben wij ook een NextGen programma ontwikkeld.  Eerste- en tweedegraads familieleden van bestaande investeerders kunnen vanaf een bedrag van € 10.000 instappen in het fonds.

ISIN-code Aescap Genetics: NL0015000PS9

Bloomberg: AESCGEI NA Aandelen

Risico’s

Om de beleggingsrisico’s tot een minimum te beperken, spreidt het fonds zijn portefeuille over verschillende ziekten, verschillende stadia van bedrijfsontwikkeling en verschillende geografische gebieden. Het fonds identificeert een aantal risico’s voor beleggers:

  • Liquiditeitsrisico: het kan voorkomen dat een ingenomen positie niet tijdig tegen een redelijke prijs kan worden geliquideerd vanwege gebrek aan liquiditeit (onvoldoende vraag) in de markt.
  • Sectorrisico: het fonds investeert in een sector die gekenmerkt wordt door een hoge beweeglijkheid waarbij een actieve beleggingsaanpak zeer belangrijk is. Dit kan een positieve of negatieve impact hebben op de waarde van het fonds.
  • Valutarisico: het fonds dekt valutaposities in beginsel niet af. Beleggingen anders dan in euro’s kunnen hierdoor fluctuaties in de netto vermogenswaarde van het fonds, zowel positief als negatief, veroorzaken.

Een overzicht van alle geïdentificeerde risico’s vindt u in de prospectus.

Aescap Genetics Fonds