Fondsstructuur

Fondsmanagement

Patrick Krol is de Portfolio Manager en samen met het investment team beheert hij de Aescap fondsen. Het fondsmanagement van Aescap wordt uitgevoerd door Privium Fund Management B.V. (Privium) als Beheerder Alternative Investment Fund van het fonds. De Beheerder is verantwoordelijk voor het beheer van het fonds in overeenstemming met de bepalingen van de Fondsdocumenten en de toepasselijke wetgeving. Privium Fund Management B.V. is bevoegd en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (www.afm.nl) als Beheerder Alternatieve Beleggingsfondsen (AIFM) als bedoeld in artikel 2:65 (a). Zowel Privium als de fondsen zijn ingeschreven in het Register van de AFM. Privium is een fondsbeheerder met kantoren in Amsterdam, Londen en Hong Kong en richt zich op alternatieve beleggingen. Privium beheert als groep ruim USD 2,3 miljard. Voor meer informatie over de Beheerder kunt u terecht op de website van Privium

Structuur, dienstverleners en governance

De Aescap fondsen zijn allebei fondsen voor gemene rekening (FGR). Ze zijn transparant voor belastingdoeleinden. Stichting Aescap Life Sciences treedt op als juridisch eigenaar van het Aescap Life Sciences fonds. Stichting Aescap Genetics treedt op als juridisch eigenaar van het Aescap Genetics Fonds. Het statutaire doel van de juridisch eigenaar is om op te treden als juridisch eigenaar van de beleggingen van het fonds en om de belangen van de beleggers te beschermen zoals wettelijk bepaald. De beheerder heeft IQEQ Financial Services B.V aangesteld als administrateur van het fonds. De werkzaamheden van de administrateur omvatten o.a. de intrinsieke waarde berekening van het fonds, die tweemaal per maand plaats vindt, en de participantenadministratie. APEX Depositary Services is aangesteld als depositary van het fonds en heeft de taak de belangen van de beleggers in het fonds te beschermen/behartigen. De bewaarder de bewaarneming (bewaring) van de relevante fondsactiva gedelegeerd aan Saxo Bank. Daarnaast heeft het fonds een Investor Advisory Committee die het beheer van het fonds monitort en adviseert over eventuele wijzigingen in de prospectus en ‘conflicts of interest’ situaties.

Lijst van betrokken partijen

List of parties involved with Aescap

Investor Advisory Committee

Peter Jan Rubingh

Peter Jan is ruim 35 jaar actief op het gebied van investeren en beleggen in verschillende disciplines en in nagenoeg alle asset classes. Van 1979 – 1993 was Peter Jan werkzaam bij The Noro Group of Companies. Hierna werkte hij voor W.P. Stewart & Co en zijn eigen bedrijf TPR & Partners van 1993 – 2008 en bij Oyens & Van Eeghen van 2009 – 2013. Sinds 2014 is Peter Jan onafhankelijk en zelfstandig en voornamelijk actief als actieve en betrokken investeerder/belegger.

Henk Broeders

Henk brengt uitgebreide kennis en ervaring in die hij heeft opgedaan als senior partner bij McKinsey & Company, in de internationale financiële en verzekeringstak. Momenteel is hij voorzitter van de Raad van Toezicht van het UMC Utrecht, vice-voorzitter van de Raad van Toezicht en lid van de Audit & Risk Committee bij PGGM, lid van de Raad van Toezicht en lid Remuneratiecommissie Stichting Leger des Heils Welzijn & Gezondheidszorg, voorzitter van het bestuur van Stichting Hanarth Fonds (investeringsfonds kankeronderzoek), voorzitter van het bestuur van Stichting Steun Amsterdam UMC Alzheimer Centrum, en lid van de Raad van Advies van Hersenonderzoek.nl  en van het Aboard consortium.

Fondsstructuur