Aescap Life Sciences & Aescap Genetics

Met meer dan 30 jaar ervaring op het gebied van investeringen in de biotech / life sciences markt, biedt Aescap Life Sciences investeerders de mogelijkheid om te beleggen in toekomstige winnaars in deze sector. Een investering in het Aescap Life Sciences of Aescap Genetics fonds biedt niet alleen kans op een goed rendement, maar maakt tevens de ontwikkeling van betere behandelingen mogelijk van ziekten die nu nog onvoldoende behandelbaar zijn zoals ALS, Alzheimer, Artritis, Kanker, MS, Obesitas, Parkinson en vele andere aandoeningen. Onze life sciences / biotech fondsen investeren ieder in een gefocust portfolio van circa 20 bedrijven, voornamelijk in Europa en de VS.

Aescap Life Sciences

Met meer dan 30 jaar ervaring op het gebied van investeringen in de biotech / life sciences markt, biedt Aescap Life Sciences investeerders de mogelijkheid om te beleggen in met zorg geselecteerde innovatieve bedrijven in deze sector. Een investering in het fonds streeft een goed rendement na, en maakt tevens de ontwikkeling van betere behandelingen mogelijk van ziekten die nu nog onvoldoende behandelbaar zijn zoals ALS, Alzheimer, Artritis, Kanker, MS, Obesitas, Parkinson en vele andere aandoeningen. Het fonds investeert in een gefocust portfolio van circa 20 bedrijven, voornamelijk in Europa en de VS. 

Om het investeringsrisico zo laag mogelijk te houden, spreidt het fonds zijn portfolio over uiteenlopende ziektebeelden, diverse ontwikkelingsfases van bedrijven en verschillende geografische gebieden. Het fonds identificeert een aantal risico’s voor investeerders: 

  • Liquiditeitsrisico: het kan voorkomen dat een door een ingenomen positie niet tijdig tegen een redelijke prijs kan worden geliquideerd vanwege gebrek aan liquiditeit (onvoldoende vraag) in de markt.  
  • Sectorrisico: het fonds investeert in een sector die gekenmerkt wordt door een hoge beweeglijkheid waarbij een actieve beleggingsaanpak zeer belangrijk is. Dit kan een positieve of negatieve impact hebben op de waarde van het fonds.  
  • Valutarisico: het fonds dekt valutaposities in beginsel niet af. Beleggingen anders dan in euro’s kunnen hierdoor fluctuaties in de netto vermogenswaarde van het fonds, zowel positief als negatief, veroorzaken  

Voor het overzicht van geïdentificeerde risico’s verwijzen we naar de prospectus.

Lees hier meer over onze strategie 

De doelstelling van het actief beheerde fonds is het behalen van een gemiddeld jaarlijks netto rendement (na aftrek van kosten) van 20% voor de middellange termijn (4-5 jaar) en wordt niet beheerd op basis van een benchmark index. Voor vermogensbeheerders geldt er geen minimum investeringsbedrag, maar het minimumbedrag per storting dient EUR 10.000,- te zijn. Investeerders kunnen tweemaal per maand in- en uittreden.  

Loop geen onnodig risico. Raadpleeg het prospectus van Aescap Life Sciences en het Essentiële-informatiedocument voordat u een beleggingsbeslissing neemt. 

ISIN Code Aescap Life Sciences: NL0012343958

Bloomberg: AESCAPI NA Equity

Aescap Genetics

In januari 2022 is een tweede biotech / life sciences beleggingsfonds gestart, Aescap Genetics genaamd. De voordelen van Genetics geneesmiddelen zijn dat ze de oorzaak van een ziekte aanpakken in plaats van de symptomen te bestrijden. Zo kunnen niet alleen betere geneesmiddelen worden ontwikkeld, maar ook geneesmiddelen voor ziektes waarvoor momenteel nog geen behandeling voor beschikbaar is. Onder Genetics geneesmiddelen verstaan we RNA, gen- en celtherapie. 

Er zijn momenteel zo’n 125 beursgenoteerde biotech bedrijven die reeds 50 Genetics geneesmiddelen op de markt hebben en er zijn er bijna 900 die reeds in mensen worden getest. En dat aantal neemt heel snel toe. 

Sinds 2016 wordt geïnvesteerd in beursgenoteerde Genetics bedrijven en dat met een bovengemiddeld resultaat. In het Genetics biotech beleggingsfonds zullen zo’n 15 beursgenoteerde bedrijven opgenomen worden die eerder het potentieel hebben binnen 3-4 jaar minimaal in waarde te verdubbelen. Het investment team van Aescap zal ook in dit fonds weer volop investeren bovenop de 30 miljoen die het in Aescap Life Sciences geïnvesteerd heeft. 

Het investeringsteam geniet meer dan 30 jaar ervaring op het gebied van investeringen in de Life Sciences markt. Het Aescap Genetics fonds biedt investeerders de mogelijkheid om te beleggen in met zorg geselecteerde innovatieve genetics bedrijven. Een investering in het fonds stelt u niet alleen in staat een goed financieel rendement te maken, maar maakt tevens de ontwikkeling van (betere) medicijnen mogelijk voor ziekten als ALS, Alzheimer’s, COPD, Diabetes, Kanker, Parkinson’s en vele anderen. 

Het minimaal in Aescap Genetics te investeren bedrag bedraagt EUR 100.000,-. Voor vermogensbeheerders geldt er geen minimum investeringsbedrag, echter het minimumbedrag per storting dient EUR 10.000,- te zijn (dit kan echter over meerdere investeerders verdeeld worden). Investeerders kunnen wekelijks in en/of uit het fonds stappen.  Dit is een actief beheerd fonds en wordt niet beheerd op basis van een benchmark index. 

Om het investeringsrisico zo laag mogelijk te houden, spreidt het fonds zijn portfolio over uiteenlopende ziektebeelden, diverse ontwikkelingsfases van bedrijven en verschillende geografische gebieden. Het fonds identificeert een aantal risico’s voor investeerders: 

  • Liquiditeitsrisico: het kan voorkomen dat een door een ingenomen positie niet tijdig tegen een redelijke prijs kan worden geliquideerd vanwege gebrek aan liquiditeit (onvoldoende vraag) in de markt.  
  • Sectorrisico: het fonds investeert in een sector die gekenmerkt wordt door een hoge beweeglijkheid waarbij een actieve beleggingsaanpak zeer belangrijk is. Dit kan een positieve of negatieve impact hebben op de waarde van het fonds.  
  • Valutarisico: het fonds dekt valutaposities in beginsel niet af. Beleggingen anders dan in euro’s kunnen hierdoor fluctuaties in de netto vermogenswaarde van het fonds, zowel positief als negatief, veroorzaken  

Voor het overzicht van geïdentificeerde risico’s verwijzen we naar de prospectus

Loop geen onnodig risico. Raadpleeg het prospectus van Aescap Genetics en het Essentiële-informatiedocument voordat u een beleggingsbeslissing neemt. 

ISIN Code Aescap Genetics: NL0015000PS9

Bloomberg: AESCGEI NA Equity

Aescap Life Sciences