Aescap logo

Fundamental Analysis

Strategie

Onze investeringen zijn gebaseerd op een grondige fundamentele analyse. In de biotech sector is het belangrijk daarbij te kijken naar de patent bescherming van producten, risico’s van product- ontwikkeling en fabricage, toegang tot de markt, de concurrentie en de verwachte marktontwikkelingen. Maar wat in onze ogen nog belangrijker is, is het doorgronden van het management door te kijken naar diens sterke en zwakke punten, track record, de dynamiek in het team, evenals hun visie op de toekomst van het bedrijf en de markt waarin zij opereren. Tegelijkertijd vinden we het belangrijk dat een bedrijf zo ver doorontwikkeld is dat het technologische en financiële risico beperkt is.
 

Innovatieve Medicijnen

Wij geloven in de kracht van innovatie als drijver achter de groei van een bedrijf. Wij investeren niet in me-too-producten; Wij gaan actief op zoek naar bedrijven die innovatieve medicijnen of diagnostica ontwikkelen met een unieke toegevoegde waarde voor artsen en hun patiënten. Dat gezegd hebbende weten we ook dat een innovatief product alleen niet genoeg is, het op de juiste manier in de markt zetten van een product is zeker zo belangrijk.
 

Uitmuntend Management

In onze ervaring presteert een management team met de juiste eigenschappen altijd beter dan de rest van de markt. Daarom zoeken wij naar uitmuntende, ambitieuze en heterogene management teams met een goed track-record en een duidelijke visie op de toekomst.
 

Serieuze Groei Bedrijven

Aescap investeert in bedrijven die actief op zoek zijn naar het in- of uitlicenseren van producten ten behoeve van de groei van het bedrijf. Een goed geleid biotech bedrijf focust zich op een beperkt aantal ziektegebieden. Omdat veel bedrijven gebaseerd zijn op een technologie platform creëert dit kansen om buiten deze focus producten uit te licenseren, of binnen de focus in te licenseren. Dit zorgt niet alleen voor extra groei van het bedrijf maar vermindert tegelijkertijd het risicoprofiel.
 

Diversificeren Binnen Onze Focus

Wij focussen ons op de zeer gespecialiseerde biotech markt, een markt die wij goed begrijpen door de decennia lange ervaring van ons team in deze sector. Binnen deze focus, diversificeren wij over ziektebeelden, ontwikkelingsfases en geografieën teneinde de performance van het fonds te maximaliseren en het risicoprofiel te beperken.
 

Ondergewaardeerde Bedrijven

Bedrijven die aan de bovenstaande criteria voldoen alsook een significante onderwaardering ten opzichte van hun intrinsieke waarde hebben komen in aanmerking opgenomen te worden in onze zogenaamde ‘working universe’ van 60 bedrijven. Deze bedrijven selecteren wij uit een pool van meer dan 600 biotech bedrijven die genoteerd staan aan de aandelenbeurzen van Amerika en Europa. Wij hebben aangetoond consistent de markt te kunnen verslaan door enkel te investeren in deze ondergewaardeerde bedrijven met gebruikmaking van een actieve koop- en verkoopdiscipline.
 

Koop- en Verkoopdiscipline

Naast een continue zoektocht naar ondergewaarderde, goed geleide innovatieve groeibedrijven is een groot deel van ons werk het monitoren van de bedrijven in onze ‘working universe’ en onze portfolio in het bijzonder. Wij investeren enkel in een bedrijf wanneer deze voldoet aan de door ons berekende maximale instapprijs en verkopen onze bedrijven wanneer hun aandelenkoers de door ons berekende verkoopprijs doorbreekt. Iedere keer wanneer een bedrijf een materiële verandering ondergaat wordt deze in- en verkoopprijs opnieuw vastgesteld. Met deze actieve en gedisciplineerde koop- en verkoopstrategie kunnen wij rationele zogenaamde ‘high conviction’ beslissingen nemen, juist ook in situaties waarin een bedrijf door de media de diepte of hoogte in geschreven wordt.
 

Geconcentreerde Portfolio

Wij focussen op het vinden van toekomstige outperformers teneinde ons rendement te maximaliseren. In plaats van onze portfolio te spreiden over een groot aantal investeringen en daarmee het rendement te beperken, houden wij er een geconcentreerde portfolio van 15-20 winners. Alleen zo een geconcentreerde portefeuille kan structureel de markt significant outperformen. Deze concentratie binnen de portfolio zorgt er bovendien voor dat we continu bovenop de ontwikkelingen van ieder individueel bedrijf in onze portfolio kunnen zitten.
 

Wij Investeren Zelf Volop Mee

Een gedisciplineerde aanpak en trouw blijven aan onze principes is het fundament dat tot een consistent en winstgevend model heeft geleidt. Ons vertrouwen in onze strategie wordt weerspiegeld door de betrokkenheid van onze teamleden, waarvan het merendeel een serieus bedrag zelf in het fonds heeft geïnvesteerd, in totaal rond de €20 miljoen.