Aescap logo

Realizing Outperformance

Waarom investeren in innovatieve geneesmiddelen

De geneesmiddelenmarkt, ook wel de life science of biotech markt genoemd, is een van de grootste groeimarkten. Een vergrijzende populatie, de opkomst van zogenaamde personalised medicine, evenals de vooruitgang in cel- en gentherapie zijn belangrijke pijlers onder deze groei. Daar bovenop komt dat opkomende economieën ook steeds meer vraag tonen in Westerse medicijnen wat in deze landen tot een groei leidt in de dubbele cijfers.

Hoewel Aescap een geschiedenis heeft met investeren in private medische innovatieve bedrijven, hebben wij met een goede reden gekozen de omschakeling naar beursgenoteerde bedrijven te maken. Allereerst is de mogelijkheid zelf het in- en verkoopmoment van beursgenoteerde aandelen te bepalen een groot voordeel. Het zorgt ervoor dat het mogelijk is om beide momenten exact te timen en het ideale momentum van de aandelenprijs ten opzichte van de (toekomstige) waarde van het bedrijf te bepalen. Verder zijn beursgenoteerde ondernemingen vaak verder in hun ontwikkeling, is er een grotere markt voor (her)financiering en zijn ze (verplicht) transparanter. Dit alles verlaagt het ricicoprofiel.

Download ons Fact Sheet.
 

Waarom te investeren in Aescap 2.0

De twee redenen om in Aescap 2.0 te investeren zijn enerzijds de samenstelling van het team en het uitstekende track record van het fonds. Een andere goede reden is de financiering van betere medische behandelingen mogelijk te maken.
De outperformance is gebaseerd op stock picking. Omdat de onderlinge correlatie tussen aandelen van biotech bedrijven slechts zo’n 20% is, maakt het de sector tot één van de beste voor ‘stock picking’. Gebaseerd op fundamentele analyses investeren wij in 15-20 groeiende innovatieve biotech bedrijven met een beperkt risicoprofiel. Over verloop van tijd veranderen wij onze investeringen op basis van een constante beoordeling van de portefeuille in relatie tot de prestaties van andere bedrijven in onze ‘working universe’.
Op basis van een gedisciplineerde koop- en verkoopstrategie maken we gebruik van de positieve en negatieve overreacties die eigen zijn aan de biotech industrie. Deze discipline voorkomt ook dat we met een bubbel mee gaan. Daarnaast hebben we een continue dialoog met het management van de bedrijven waarin we investeren om te kijken of ze nog steeds op het scherpst van de snede acteren en hun visie op de toekomst realistisch is.
 

Hoe maakt u een investering in het fonds?

Investeerders in Aescap 2.0 kunnen maandelijks in- en uitstappen, beide geschiedt tegen de maandelijkse vastgestelde Net Asset Value (NAV) van het Fonds die wordt bepaald aan het einde van iedere maand. De NAV wordt vastgesteld door de administrateur van het Fonds, SGG Financial Services B.V.. Een belegging in het fonds kan geschieden door het inschrijfformulier naar SGG Financial Services B.V. te sturen via beleggingen@sgggroup.com. SGG Financial Services B.V is verantwoordelijk voor de participantenadministratie en zal u, na afronding van de zogenaamde client due diligence, een bevestiging van uw investering sturen. Het investeringsbedrag kan worden gestort ter attentie van ‘Stichting Aescap2.0’, IBAN: NL51ABNA0494667826, onder vermelding van ‘Belegging in Aescap 2.0’. De minimale inleg in het fonds is €500.000,-. Na ontvangst van uw inschrijfformulier en investeringsbedrag ontvangt u van SGG Financial Services B.V een bevestiging van uw investering tezamen met een unieke gebruikersnaam en wachtwoord waarmee u op de website te allen tijde uw persoonlijke informatie omtrent uw investering kunt inzien.
 

Hoe maak ik een vervolginvestering?

De vervolginvestering dient vanaf dezelfde bankrekening te komen als eerder werd gebruikt en additionele deelnamebedrag dient overgemaakt te worden naar de bankrekening van Stichting Aescap 2.0 (IBAN: NL51ABNA0494667826) onder vermelding van het onderwerp: ‘Investering in Aescap 2.0’.