Aescap logo

Realizing Outperformance

Waarom investeren in innovatieve geneesmiddelen

De geneesmiddelenmarkt, ook wel de life science of biotech markt genoemd, is een van de grootste groeimarkten. Een vergrijzende populatie, de opkomst van zogenaamde personalised medicine, evenals de snelle ontwikkelingen in cel- en gentherapie zijn belangrijke pijlers onder deze groei. Daar bovenop komt dat opkomende economieën ook steeds meer vraag tonen in Westerse medicijnen wat leidt tot een groei in de dubbele cijfers.

Hoewel Aescap een geschiedenis heeft met investeren in private medische innovatieve bedrijven, hebben wij in 2015 om goede reden gekozen de omschakeling naar beursgenoteerde bedrijven te maken. Allereerst is de mogelijkheid zelf het in- en verkoopmoment van beursgenoteerde aandelen te bepalen een groot voordeel. Het zorgt ervoor dat het mogelijk is om beide momenten goed te timen en het momentum van de aandelenprijs ten opzichte van de (toekomstige) waarde van het bedrijf te bepalen. Verder zijn beursgenoteerde ondernemingen vaak verder in hun ontwikkeling van hun producten en hebben ze vaak al enkele producten op de markt. Verder is er een grotere markt voor financiering van de onderneming waar dat nodig mocht zijn en zijn beursgenoteerde bedrijven (verplicht) transparanter. Dit alles verlaagt het ricicoprofiel terwijl het opwaarts potentieel in beursgenoteerde bedrijven in de biotech markt zeker niet onder doet voor dat van private bedrijven.
 

Waarom te investeren in Aescap 2.0

De twee belangrijkste redenen om in Aescap 2.0 te investeren zijn enerzijds de samenstelling en track record van het team evenals het uitstekende track record van het fonds. Een andere goede reden is de financiering van betere medische behandelingen mogelijk te maken.
De outperformance door Aesacp 2.0 van onze bench mark, de Nasdaq Biotech Index (NBI) is gebaseerd op stock picking. Omdat de onderlinge correlatie tussen aandelen van biotech bedrijven slechts zo’n 20% is, maakt het de sector tot één van de beste voor ‘stock picking’. Gebaseerd op fundamentele analyses investeren wij in zo’n 18 snel groeiende innovatieve biotech bedrijven met een beperkt risicoprofiel. Over verloop van tijd veranderen wij onze investeringen op basis van een constante beoordeling van de portefeuille, en de relatieve onderwaardering van de bedrijven in portfeuille in relatie tot andere bedrijven in onze ‘working universe’.
Op basis van een gedisciplineerde koop- en verkoopstrategie maken we gebruik van de positief en negatief nieuws in de media en daaraan gerelateerde overreacties in aandelenprijzen die eigen zijn aan de biotech industrie. Deze discipline voorkomt ook dat we met een bubbel mee gaan. Daarnaast hebben we een continue dialoog met het management van de bedrijven waarin we investeren om te kijken of ze nog steeds op het scherpst van de snede acteren en hun visie op de toekomst nog steeds realistisch is.
 

Hoe maakt u een investering in het fonds?

Investeerders in Aescap 2.0 kunnen twee keer per maand in- en uitstappen, beide geschiedt tegen de vastgestelde Net Asset Value (NAV) van het Fonds die wordt bepaald aan het einde van iedere waarderingsdag. De NAV wordt vastgesteld door de administrateur van het Fonds, IQEQ Financial Services B.V.. Een belegging in het fonds kan geschieden door het inschrijfformulier naar IQEQ Financial Services B.V. te sturen via beleggingen@iqeq.com. IQEQ Financial Services B.V is verantwoordelijk voor de participantenadministratie en zal u, na afronding van een korte interne zogenaamde client due diligence, een bevestiging van uw investering sturen. Het investeringsbedrag kan worden gestort ter attentie van ‘Stichting Aescap2.0’, IBAN: NL51ABNA0494667826, onder vermelding van ‘Belegging in Aescap 2.0’. De minimale inleg in het fonds is €500.000,-. Na ontvangst van uw inschrijfformulier en investeringsbedrag ontvangt u van IQEQ Financial Services B.V een bevestiging van uw investering. In aanvulling daarop ontvant u ook een unieke gebruikersnaam en wachtwoord waarmee u op de website van IQEQ te allen tijde uw persoonlijke informatie omtrent uw investering kunt inzien.
 

Hoe maak ik een vervolginvestering?

De vervolginvestering dient vanaf dezelfde bankrekening te komen als eerder werd gebruikt en additionele deelnamebedrag dient overgemaakt te worden naar de bankrekening van Stichting Aescap 2.0 (IBAN: NL51ABNA0494667826) onder vermelding van het onderwerp: ‘Investering in Aescap 2.0’.