Aescap Life Sciences

Aescap Life Sciences is een fonds dat investeert in innovatieve beursgenoteerde biotech bedrijven welke innovatieve geneesmiddelen op de markt brengen. Het fonds heeft zo’n €230 miljoen onder beheer en heeft in haar 5-jarige bestaan een gemiddeld netto-rendement gemaakt van meer dan 17%.

De biotech markt, ook wel life sciences genoemd, is een grote en snel groeiende markt waar baanbrekende innovaties wereldwijd op de markt gebracht kunnen worden. De snelle groei van de markt wordt veroorzaakt door een hogere levensverwachting, met name in opkomende economieën, tezamen met de snelle vergrijzing. Beiden zorgen voor een grotere vraag naar betere maar ook zeker kostenbesparende geneesmiddelen, diagnostiek en medische technologie. Daarnaast is er een grote behoefte aan (betere) medicijnen voor de behandeling van ziektes zoals ALS, Alzheimer, Artrose, Diabetes, MS, Obesitas, Kanker, Parkinson en vele andere ziektes.

Aescap Life Sciences kent een gefocuste inversteringsstrategie en heeft een geconcentreerde portefeuille van circa 20 bedrijven. Binnen de focus van het fonds, de biotech, wordt deze portefeuille gespreid over verschillende ziektebeelden, geografieën en fases van de bedrijfsontwikkeling. De doelstelling van het fonds is om een gemiddeld netto jaarrendement van 20% (na aftrek van kosten) over de middellange termijn te maken (4-5 jaar).

De naam Aescap komt van “Aesculapius”, de Romeinse god van Geneeskunde, en het Engelse woord “Capital”. Het eerste fonds onder de naam Aescap was Aescap 1, een venture capital fonds dat in 2006 van start ging onder leiding van Dinko Valerio, Michiel de Haan en Patrick Krol. Het fonds van EUR 100 miljoen investeerde in private biotech/life sciences bedrijven in Europa. Patrick Krol besloot op 28 maart 2016 Aescap Life Sciences te lanceren op basis van zijn succesvolle track record als investeerder in publieke biotech bedrijven.

Portfolio Manager

Portfolio manager Patrick Krol heeft meer dan 30 jaar ervaring in de life sciences sector, en ontwikkelde in deze periode een investeringsstrategie, gebaseerd op zijn eigen decennia lange ervaringen als investeerder in (beursgenoteerde) medische bedrijven.

Fondsbeheer

Aescap Life Sciences wordt beheerd door Privium Fund Management B.V. (Privium). Privium Fund Management B.V. heeft een vergunning als beheerder van beleggingsinstellingen conform de Alternative Investment Fund Manager Directive (AIFMD). Privium is een fondsbeheerder met kantoren in Amsterdam, Londen en Hong Kong. De Fondsbeheerder is verantwoordelijk voor het beheer van het fonds in overeenstemming met de bepalingen in de fondsdocumentatie en wetgeving. Zowel het Fonds, Aescap Life Sciences, als de fondsbeheerder, Privium, zijn opgenomen in het Register dat wordt gehouden door de Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) (www.afm.nl). Privium beheert als groep meer dan USD 2,3 miljard. Voor meer informatie over de fondsbeheerder kunt u de website van Privium bezoeken op: www.priviumfund.com.

Over ons